TKaraoke

TKaraoke là một phần mềm để chơi nhạc karaoke thông qua máy vi tính để truyền tín hiệu tới dàn máy trong nhà với âm thanh và hình ảnh có chất lượng cao của DVD (DVD quality). Người dùng có thể nghe nhạc (track 1) hoặc hát (track 2) giống như DVD karaoke.

Khác với DVD player thường, TKaraoke có thể gom chứa mấy nghìn bài nhạc một lần và người dùng có thể chọn bài hát mà không cần ngừng nhạc lại; chức năng này cũng giống như của đầu máy karaoke vi tính (midi karaoke). Tuy nhiên, vì TKaraoke chơi bằng nhạc DVD (DVD files) nên âm thanh và hình ảnh chất lượng hơn karaoke vi tính rất nhiều. Ngoài ra, TKaraoke còn có các chức năng phụ trội khác như: tìm bài hát bằng tên ca sĩ, tên nhạc sĩ, hoặc bằng một đoạn của lời bài hát.

TKaraoke có thể được điều khiển bằng keyboard, mouse, hoặc remote control. Khi dùng remote control, người dùng có thể chọn bài hát bằng cách bấm vào số bài hát giống như khi dùng đầu karaoke vi tính.

TKaraoke chạy được trên Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003, và Windows Server 2008 - 32-bit hay 64-bit đều chạy được. TKaraoke có thể được dùng miễn phí cho tư gia (non-commercial use). Xin vào đây để download.

What's Tkaraoke?
 

TKaraoke is a karaoke player that supports high quality formats such as VOB, Divx, AVI, MPG, MPEG, MP3+G, MP4, and MKV. TKaraoke can load thousands of songs at once and songs can be queued to play in order. It can be controlled by an infrared remote control.

TKaraoke runs on Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2003 and Windows Server 2008. TKaraoke is free for non-commerical use. Download it here.

Announcements
 

Demo

 

Screenshot


Demo 2

 


Copyright © 2008-2019 T Software Solutions LLC. All rights reserved.