TKaraoke on Computer

Section one

TKaraoke Free and Pro runs on your Windows laptop or desktop.

More Info

TKaraoke on Android TV

Section two

TKaraoke Android runs directly on Sony TVs or Android TV devices with 4K support and voice search in both Vietnamese and English.

More Info

Songbook Controller App

Section three

Our Songbook App is available free on Apple App Store and Google Play Store. This app can control both TKaraoke Pro and TKaraoke Android.

More Info


Sản phẩm TKaraoke

TKaraoke phiên bản Free và Pro là phần mềm dùng để hát karaoke ở máy vi tính dùng hệ điều hành Windows. TKaraoke có thể giúp tìm bài hát ở hard drive nhanh dùng tên bài hát, tên ca sĩ, tên nhạc sĩ, hoặc chỉ một đoạn lời của bài hát. TKaraoke có thể tìm dùng tiếng Việt có dấu hoặc không dấu. TKaraoke phiên bản Android TV là app chạy trên Sony TV hoặc các Android TV Box như Nvidia Shield, MiBox, hoặc Amazon Fire TV. Phiên bản Android TV có giao diện đơn giản nhưng các chức năng cần thiết để hát karaoke đều có: tìm bài hát dùng giọng nói (voice search), Audio EQ, Automatic Volume, và tìm và chơi các bài hát ở YouTube.

Tìm Hiểu Thêm

Main section


TKaraokeUSB on X32 Mixer


A recording of a real mini karaoke session. It was in a typical 2-car garage. Player: TKaraokeUSB, Mixer: Behringer X32, Speakers: Turbosound iQ12, Subwoofer: Turbosound iQ15B, Microphone: Sony M70. All effects are done on the X32 Mixer and TKaraokeUSB’s EQ feature. Audio is recorded using an iPhone.

Continue reading »»
T Software Solutions, LLC
P.O. Box 8851
Fountain Valley, CA 92708 (USA)
Tel: 949-424-6077

info@tkaraoke.com

The ultimate karaoke software!